top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraSklep MedycznyBiałystok

Refundacja NFZ wyrobów medycznych. Jak to działa?

Zaktualizowano: 5 cze 2023Refundacja NFZ sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego przysługuje każdemu kto jest ubezpieczony w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS. Zasady zaopatrywania w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny oraz szczegółową listę przedmiotów refundowanych przedstawia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. poz. 1061.

Pełny tekst Rozporządzenia znajdą Państwo na stronie rządowej:

Co to jest refundacja NFZ?


Refundacja NFZ jest to poniesienie przez Narodowy Fundusz Zdrowia części lub całości kosztów dokonywanych przez pacjenta przy zakupie odpowiedniego wyrobu medycznego. Oznacza to że zgodnie z w/w Rozporządzeniem Ministra Zdrowia pacjent nie ponosi żadnych kosztów przy nabyciu wyrobu medycznego lub pokrywa wyłączenie część ceny zakupu wybranego produktu.


Wyroby medyczne refundowane przez NFZ.


Refundacja NFZ obejmuje szereg produktów niezbędnych w czasie leczenia i pielęgnacji osób zmagających się z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi. Zlecenie na refundację można uzyskać na szereg produktów m.in. są to produkty ortopedyczne, środki pomocnicze, okulistyczne, aparaty słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny.

Produkty ortopedyczne najczęściej stosowane przy urazach i złamaniach różnych części ciała, są to ortezy kończyn i stawów, stabilizatory, kołnierze, pasy itd.

Sprzęt rehabilitacyjny pomaga w rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych, ułatwia poruszanie się, wspiera przy czynnościach życia codziennego. Możemy wymienić tutaj m.in. wózki inwalidzkie, balkoniki, podpórki ułatwiające chodzenie, kule, laski.

Środki pomocnicze służą codzienną pomocą osobom z problemami zdrowotnymi. Niekiedy ułatwiając lub umożliwiając komfortowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Najbardziej rozpowszechnione środki pomocnicze to pieluchomajtki, podkłady chłonne, poduszki i materace przeciwodleżynowe, cewniki, produkty stomijne.

Pełny rejestr wyrobów medycznych, wykaz osób uprawnionych do wydawania zlecenia, limit refundacji oraz kryteria przyznawania dofinansowania określa Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 maja 2017 roku.

Jak otrzymać zlecenie z refundacją NFZ?


W pierwszej kolejności trzeba się udać na wizytę lekarską. Ważne jednak pamiętać, że w zależności od wybranego wyrobu medycznego wizyta powinna się odbyć u specjalisty z określoną specjalizacją. Tak np. w przypadku chęci zakupu ortezy stawu kolanowego, skokowego lub łokciowego lekarzem uprawnionym do wystawienia zlecenia będzie lekarz ortopedii i traumatologii, neurologii, reumatologii, chirurgii ogólnej, rehabilitacji. Natomiast przy nabyciu balkonika lub materaca przeciwodleżynowego po zlecenie z refundacją NFZ można się udać do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny rodzinnej, pediatrii, chorób wewnętrznych, geriatrii, reumatologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii.


Wykaz lekarzy uprawnionych do wystawienia zlecenia medycznego na zakup wyrobów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych mogą znaleźć Państwo niżej.

Wykaz refundowanych wyrobów medycznych
.p
Pobierz P • 484KB

Po otrzymaniu zlecenia na zakup sprzętu medycznego mogą Państwo się udać do wybranego Sklepu Medycznego posiadającego ważną umowę z NFZ. Przy zakupie ponoszą Państwo tylko część kosztów ponieważ refundowana kwota odejmowana jest natychmiast od ceny produktu.


WAŻNE: Od 1 stycznia 2020 nie ma potrzeby potwierdzania zleceń w oddziale NFZ. Jest to duże ułatwienie dla osób starszych oraz niepełnosprawnych którzy nie muszą jechać do miejscowego oddziału NFZ. Pacjent już podczas wizyty u lekarza będzie mógł uzyskać potwierdzenie zlecenia z Narodowego Funduszu Zdrowia i bezpośrednio udać się do właściwego SKLEPU MEDYCZNEGO realizującego zlecenia na wyroby medyczne. Wszystko obecnie odbywa się w formie elektronicznej i oznacza oszczędności kosztów i czasu pacjenta.

Wysokość przydzielanej refundacji.


Pacjent ma prawo wybrać sprzęt najbardziej dopasowany do siebie oraz spełniający jego specyficzne wymagania, natomiast wartość refundacji jest stała i w zależności od kodu wynosi 70% lub 100% limitu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, więcej informacji na https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2017000106101.pdf

Jak obliczyć, ile będzie kosztować zlecony wyrób medyczny?


  • przykład 1: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 600 zł, limit wynosi 600 zł, a udział pacjenta w cenie limitu jest bezpłatny, to pacjent otrzyma wyrób medyczny za darmo;

  • przykład 2: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 600 zł, limit ceny wynosi 600 zł, a udział pacjenta w cenie limitu wynosi 30%, to pacjent zapłaci 180 zł;

  • przykład 3: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 600 zł, limit ceny wynosi 500 zł, a udział pacjenta w cenie limitu jest bezpłatny, to pacjent pokryje różnicę między ceną w sklepie a limitem, tj. zapłaci 100 zł;

  • przykład 4: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 600 zł, limit ceny wynosi 500 zł, a udział pacjenta w cenie limitu wynosi 30%, to pacjent zapłaci 30% limitu, tj. 150 zł oraz różnicę między ceną w sklepie a limitem – dodatkowo plus 100 zł i razem wszystko wyniesie 250 zł.


Przykład praktyczny:

  • Kupujemy balkonik rehabilitacyjny wg kodu NFZ: P.123, np. Balkonik trzy-funkcyjny kolor miedziany. Cena w sklepie – 240 zł. Limit finansowania – 240 zł. Udział własny pacjenta w limicie finansowania – 30%. Oznacza to że NFZ pokrywa 70% z limitu finansowania, w tym wypadku od kwoty 240 zł, czyli kwota refundacji wynosi 168 zł. Jeżeli zdecydujesz się na zakup danego balkonika to w sklepie medycznym dopłacisz do niego 72 zł.

  • Kupujemy balkonik rehabilitacyjny wg kodu NFZ P.123, np. Balkonik Comfort AR022 bordowy. Cena w sklepie – 430 zł. Limit finansowania – 240 zł. Udział własny pacjenta w limicie finansowania – 30%. Oznacza to że NFZ pokrywa 70% z limitu finansowania, w tym wypadku od kwoty 240 zł, czyli kwota refundacji wynosi 168 zł. Jeżeli zdecydujesz się na zakup danego balkonika to w sklepie medycznym dopłacisz do niego 72 zł (30% od limitu finansowania) + 190 zł (różnica pomiędzy ceną w sklepie 430 zł – limit finansowania 240 zł), co daje nam łączną kwotę dopłaty 262 zł.

Jak często możemy skorzystać z refundacji NFZ na zakup wyrobów medycznych?


Wyrób medyczny przysługuje raz w danym okresie użytkowania potwierdzonym wskazaniami medycznymi. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. określa okres użytkowania danego wyrobu medycznego. I tak np. dla balkonika rehabilitacyjnego jest to okres 5 lat, natomiast nowy wózek inwalidzki przysługuje pacjentowi co 4 lata.


W uzasadnionych przypadkach można skrócić okres użytkowania. Wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawia uprawniony lekarz, dana prośba musi być odpowiednio uargumentowana (np. dziecko wyrosło z wózka lub stan pacjenta znacząco się zmienił i jest wymagany inny produkt i o innych parametrach).


Okres użytkowania może ulec skróceniu: w przypadku osób dorosłych - gdy zaszły u nich zmiany w stanie fizycznym, a możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane; w przypadku dzieci do 18. roku życia - gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku: zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, rehabilitacji lub rozwoju fizycznego. Wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawia uprawniony lekarz.


Ważne: Pacjenci, którzy posiadają znaczny stopień niepełnosprawności (I grupa) w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, uprawnieni są do otrzymania wyrobu medycznego do wysokości limitu wg. wskazań medycznych, bez uwzględniania okresów użytkowania
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

1 Comment


maloposk
Dec 02, 2021

Super artykuł!


Jeżeli potrzebujesz pomocy w pozycjonowaniu twojej strony internetowej, zajrzyj tutaj:

https://www.antygen.pl/pozycjonowanie-bialystok

Like
bottom of page